Hiệp thương bầu cử trưởng, phó trưởng ấp- khu

Cập nhật, 14:58, Thứ Năm, 09/03/2017 (GMT+7)

Trong những ngày này, tất cả các ấp- khu trên địa bàn huyện Trà Ôn đã tiến hành hội nghị hiệp thương phổ biến tiêu chuẩn, giới thiệu số lượng người ứng cử để cử tri thảo luận, thống nhất và ấn định danh sách những người ứng cử.

Nhìn chung, hội nghị hiệp thương tại các địa phương trong huyện đã diễn ra đúng quy trình, công khai, dân chủ, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

Theo kế hoạch ngày 19/3/2017 tới đây, cử tri huyện Trà Ôn đại diện hộ gia đình sẽ đi bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín bầu chọn những người có đủ đức, tài và có khả năng đảm nhiệm tốt công tác ở cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2019 vào các chức danh trưởng, phó trưởng ấp- khu. Đồng thời thực hiện theo mô hình Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp- khu.

Hiện tại, BCĐ bầu cử huyện Trà Ôn cũng đang tiến hành hoàn tất công tác chốt danh sách số lượng cử tri, số lượng tổ bầu cử và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã- thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện các quy trình về công tác bầu cử trưởng, phó trưởng ấp- khu đúng theo quy định.

Để cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật định và thật sự là ngày hội của toàn dân, các cấp ủy Đảng cũng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử.

TRÚC MAI- TRUNG CHUẨN