Ngày 19/3/2017: Tổ chức bầu cử trưởng ấp, phó trưởng ấp- khóm- khu và thành viên ban TTND

Cập nhật, 05:44, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

Ngày Chủ nhật (19/3/2017) được ấn định là ngày bầu cử trưởng ấp, phó trưởng ấp- khóm- khu và thành viên ban thanh tra nhân dân (TTND) trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc trao đổi với ông Trần Công Hiếu- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ về vấn đề này.

* Xin đồng chí cho biết cuộc bầu cử trưởng ấp, phó trưởng ấp- khóm- khu và thành viên Ban TTND cấp xã nhiệm kỳ 2017- 2019 có ý nghĩa như thế nào?

- Việc tiến hành bầu cử trưởng ấp, phó trưởng ấp- khóm- khu và thành viên ban TTND lần này nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của ấp- khóm- khu. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở ấp- khóm- khu.

* Đồng chí có thể cho biết, người ứng cử các chức danh trên phải đạt những tiêu chuẩn gì?

- Đối với bầu cử trưởng ấp, phó trưởng ấp- khóm- khu người ứng cử phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở ấp- khóm- khu. Có độ tuổi từ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Đối với thành viên ban TTND, phải là người trung thực, công tâm, có uy tín, có hiểu biết về chính sách, pháp luật và tự nguyện tham gia ban TTND. Thành viên ban TTND xã- phường- thị trấn là người thường trú tại xã- phường- thị trấn và không phải là người đương nhiệm trong UBND xã- phường- thị trấn. Thành viên ban TTND ấp- khóm- khu phải là người thường trú tại ấp- khóm- khu và không phải là người ứng cử trưởng ấp, phó trưởng ấp.

* Thưa đồng chí, công tác tổ chức bầu cử lần này có gì mới so với những lần trước?

- Công tác bầu cử trưởng ấp, phó trưởng ấp- khóm- khu và thành viên ban TTND lần này có khác so nhiệm kỳ trước là cuộc bầu cử được tổ chức đồng loạt cùng một ngày trên địa bàn toàn tỉnh (ngày Chủ nhật 19/3/2017) và bầu ban TTND được tiến hành tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 với hình thức bầu tín nhiệm của cử tri đại diện hộ gia đình (việc bầu cử bằng hình thức giơ tay hay bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định).

Ngoài ra, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, trong đợt bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2017- 2019 sẽ tiếp tục thực hiện theo mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp. Song song đó, để phát huy vai trò của MTTQ cần bố trí phó chủ tịch UBMTTQ cấp xã kiêm trưởng ban TTND (những nơi khó khăn thì bố trí thành viên khác là trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác TTND).

* Cảm ơn ông!

THANH TÂM (thực hiện)