Bình Tân: Đã hiệp thương, ấn định danh sách bầu cử trưởng, phó trưởng ấp

Cập nhật, 08:11, Thứ Sáu, 10/03/2017 (GMT+7)

Đến thời điểm này, tất cả 81 ấp thuộc 11 xã trên địa bàn huyện Bình Tân đã hoàn tất hội nghị hiệp thương, ấn định danh sách bầu cử các chức danh trưởng, phó trưởng ấp và thành viên ban thanh tra nhân dân (nhiệm kỳ 2017- 2019).

Nhờ nắm sát tình hình và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, MTTQ 2 cấp huyện, xã trên địa bàn đã giới thiệu mỗi ấp 2 người ra ứng cử (tất cả đều là đảng viên, đa số là trưởng ấp nhiệm kỳ trước) và tổ chức hội nghị hiệp thương đúng quy trình, công khai, dân chủ, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân.

Theo kế hoạch, ngày chủ nhật (19/3) tới đây, cử tri trên địa bàn huyện sẽ đại diện hộ gia đình đi bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín để chọn ra người có đủ đức, tài và khả năng đảm nhiệm tốt công tác ở cơ sở vào các chức danh trưởng, phó trưởng ấp nhiệm kỳ này; quyết tâm thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy là nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm nhiệm trưởng ấp.

Để cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng luật định, hiện các cấp ủy Đảng tiếp tục cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, bởi lẽ, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở là cánh tay nối dài của hệ thống chính quyền và là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân.

CÔNG PHÚC