Khai giảng 5 lớp đào tạo nghề nông thôn theo đặt hàng

Cập nhật, 05:37, Thứ Ba, 01/12/2020 (GMT+7)

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) vừa phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức khai giảng 5 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo đặt hàng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đó là 2 lớp dạy nghề may cho LĐNT ở Công ty TNHH 1TV VL Huy Hoàng (ở Mang Thít), 2 lớp dạy may của Công ty TNHH May gia công Nghĩa Tiến (ở Trà Ôn), 1 lớp hàn của Công ty TNHH 1TV Trí Toàn (ở Mang Thít).

Với nguồn lao động có sẵn tại doanh nghiệp và nhu cầu đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề cho người lao động của các doanh nghiệp, sau khi học nghề người lao động được cấp chứng chỉ, tay nghề được nâng cao, khi đó chế độ tiền lương sẽ được nâng lên. Theo kế hoạch, 5 lớp đào tạo nghề cho LĐNT sẽ kết thúc trong tháng 12/2020.

Đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức được 20 lớp may công nghiệp và 5 lớp hàn, với tổng cộng 450 học viên.

Hầu hết các lớp đào tạo nghề này cho LĐNT đều gắn với nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp, theo tinh thần chỉ đạo của sở với phương châm: “Đào tạo nghề khi xác định được việc làm cho người lao động” và “Tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp”.

MINH THÁI