Trên 87% lao động nông thôn sau học nghề có việc làm ổn định

Cập nhật, 05:46, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

BCĐ thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vừa báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đề án giai đoạn 2011-2020 (Đề án 1956).

Cả giai đoạn trên, toàn tỉnh đã tổ chức được 4.503 lớp đào tạo nghề cho 100.267 LĐNT. Trong đó giai đoạn 2010- 2015 tổ chức 3.214 lớp cho 67.495 người, giai đoạn 2016- 2020 tổ chức 1.289 lớp cho 32.772 người (bao gồm ước thực hiện năm 2020 là 5.000 người).

Có 28 cơ sở đào tạo đăng ký tham gia đào tạo nghề theo Đề án 1956. Khoảng 60 nghề (25 nghề nông nghiệp, 35 nghề phi nông nghiệp) được người LĐNT đăng ký tham gia học.

Qua tổng hợp, số LĐNT sau đào tạo nghề có việc làm ổn định là 87.863 người (tỷ lệ 87,63%). Nhiều hình thức giải quyết việc làm cho LĐNT, trong đó chiếm nhiều nhất là được doanh nghiệp tuyển dụng, bao tiêu sản phẩm với 46.877 LĐNT.

Ngoài ra, LĐNT còn được giải quyết việc làm thông qua đào tạo theo địa chỉ, đơn đặt hàng; được hướng dẫn tự tạo việc làm, được vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh; đào tạo nghề gắn tạo nguồn lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

MINH THÁI