Mỗi năm đào tạo nghề cho 5.110 lao động nông thôn

Cập nhật, 05:17, Thứ Năm, 12/11/2020 (GMT+7)

Cuối tháng 9/2020, BCĐ tỉnh tổ chức tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 4.503 lớp đào tạo nghề cho 100.267 LĐNT. Số LĐNT sau đào tạo nghề có việc làm ổn định là 87.863 người, đạt 87,63% so tổng số LĐNT được hỗ trợ học nghề.

Qua tổng hợp từ 8 địa phương cấp huyện, trong giai đoạn 2021- 2025, toàn tỉnh dự kiến đào tạo nghề cho 25.550 LĐNT, bình quân mỗi năm đào tạo 5.110 LĐNT. Tính 10 năm tới (2021- 2030), trong tổng số hàng trăm ngàn chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, có khoảng 50.000 chỉ tiêu đào tạo nghề cho LĐNT và các đối tượng yếu thế.

Tại sự kiện tổng kết 10 năm đào tạo nghề LĐNT, một số trong nhiều kiến nghị với Trung ương và địa phương về công tác này, lần lượt được nêu: tiếp tục có chính sách hỗ trợ và đầu tư kinh phí cho tỉnh để đào tạo, bồi dưỡng cập nhật nghề nghiệp cho LĐNT và đối tượng yếu thế ở địa phương; hàng năm tỉnh cần cân đối, bố trí một phần kinh phí ngân sách và huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng trên...

MINH THÁI