Triển khai chính sách đào tạo nghề và xuất khẩu lao động

Cập nhật, 10:12, Thứ Năm, 25/05/2017 (GMT+7)

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai chính sách đào tạo nghề và xuất khẩu lao động tại huyện Long Hồ.

Qua đó, tìm hiểu kỹ về chính sách hỗ trợ tín dụng để phát triển sản xuất, hỗ trợ vay vốn đối với người xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020; thu hút đầu tư, liên kết với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động đã qua đào tạo.

Ngoài những nội dung nêu trên, đại biểu còn được nghe giới thiệu một số nơi dạy nghề trên địa bàn tỉnh, cũng như một số ngành nghề phù hợp với thị trường xuất khẩu lao động.

Mục tiêu trong năm 2017, huyện phấn đấu đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đến thời điểm này đã có 21 lao động đã đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài.

Để đạt mục tiêu đưa 100 lao động làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài trong thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các xã- thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức tư vấn việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; hỗ trợ tín dụng để phát triển sản xuất, hỗ trợ vay vốn đối với người xuất khẩu lao động.

PHƯỚC GIANG