Hoàn thành nhiều mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin

Cập nhật, 15:27, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)

Theo UBND tỉnh, giai đoạn 2016- 2020, hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn đã có bước chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính.

Qua đó, nhiều mục tiêu ứng dụng CNTT từ cấp tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành. Hệ thống thông tin Một cửa điện tử hiện đại đã triển khai tại 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, 100% UBND cấp huyện, 25,68% UBND cấp xã (28/107 đơn vị).

Cổng dịch vụ công kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, đăng tải 1.851 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh vận hành ổn định cùng với việc đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, kết nối thành công trục liên thông văn bản quốc gia và đưa vào vận hành nhiều hệ thống, phần mềm tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung đã giúp kết nối liên thông dữ liệu 4 cấp với nhau, góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước và tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân.

So với năm 2015, số trạm phát sóng di động (BTS) ước đến năm 2020 đạt 2.983 trạm, tăng 2,1 lần góp phần đưa tỷ lệ dân số được phủ sóng di động đạt 100%; số thuê bao di động đạt 843.245 thuê bao, tăng 29.118 thuê bao; thuê bao Internet đạt 160.291 thuê bao, tăng 3,1 lần.

LÝ AN