Mỗi người có bao nhiêu ngày nghỉ phép năm từ 2021?

Cập nhật, 05:23, Thứ Tư, 07/10/2020 (GMT+7)

Nội dung về nghỉ phép năm hay còn gọi là nghỉ hàng năm theo Bộ luật Lao động 2019 về cơ bản thực hiện như Bộ luật Lao động năm 2012.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động (NLĐ) làm đủ từ 12 tháng cho người sử dụng lao động sẽ được nghỉ hàng năm như sau:

12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc đối với NLĐ chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đồng thời, Điều 114 bộ luật này còn quy định cứ đủ 5 năm làm việc, số ngày nghỉ hàng năm của NLĐ sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Đối với NLĐ chưa làm việc đủ 12 tháng, quy định về thời gian nghỉ phép năm tuy có thay đổi về cách diễn đạt so với năm 2012 nhưng cơ bản không có gì thay đổi về việc xác định ngày nghỉ hàng năm.

Những người này theo quy định tại khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 có số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Hiện hành quy định là “tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc”.

Như vậy, NLĐ làm việc được bao nhiêu tháng sẽ có tương ứng bấy nhiêu ngày nghỉ phép năm.

Bên cạnh đó, NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm/lần.

Kế thừa quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động có số ngày đi đường (bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy) cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

HP (nguồn LĐO)