Không được gọi điện quảng cáo trước 8 giờ và sau 17 giờ

Cập nhật, 05:39, Thứ Năm, 08/10/2020 (GMT+7)

Nghị định số 91/2020 ban hành ngày 14/8 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực từ ngày 1/10. 

Nghị định đã quy định 8 biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, như: xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác...

Ngoài ra, nghị định cũng quy định chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với chủ thuê bao.

Tổ chức có hành vi gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng sẽ bị phạt tiền từ 20- 30 triệu đồng…

HP (nguồn PLO)