Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc

Cập nhật, 11:08, Thứ Năm, 19/11/2020 (GMT+7)

 

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam.
Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam.

Ngày 18/11/2020, lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 2.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo...

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời không được bao lâu, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị MTTQ Việt Nam trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân... Mặt trận các cấp cần phát huy dân chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những thành tích đạt được trong 90 năm qua đã khẳng định: MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã 2 lần vinh dự được trao tặng Huân chương Sao vàng- phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước. Tại lễ kỷ niệm này, Mặt trận tiếp tục vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

PV (theo SGGPO)