Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

Cập nhật, 19:42, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

Theo hợp đồng lao động thì tôi được hưởng 12 ngày phép năm. Tính đến 31/12/2019 thì thời hạn nghỉ phép năm đã hết, nhưng tôi chỉ mới nghỉ được 7 ngày phép năm. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được tính thêm lương cho những ngày phép chưa nghỉ không? Nếu có thì cách tính lương như thế nào?

Huỳnh Thu Hồng

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền vào những ngày chưa nghỉ.

Căn cứ quy định trên, đối với trường hợp của bạn sẽ được thanh toán bằng tiền đối với những ngày chưa nghỉ.

Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2018, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm sẽ được tính như sau:

Đối với người lao động có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hàng năm chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm.

PHÒNG BẠN ĐỌC