Chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Cập nhật, 21:41, Thứ Tư, 08/01/2020 (GMT+7)

Trường hợp, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Lâm Thanh Ngân

(Tam Bình)

Trả lời:

Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Như vậy, thời gian đóng BHXH sẽ không phụ thuộc vào việc hưởng trợ cấp thôi việc. Theo quy định trên, khi người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

PHÒNG BẠN ĐỌC