CMND bị hư hỏng, có được cấp thẻ CCCD thay thế?

Cập nhật, 16:13, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Hiện nay, giấy chứng minh nhân dân (CMND) của tôi bị hư hỏng. Nay, tôi có thể yêu cầu được cấp đổi CMND mới hay được cấp căn cước công dân (CCCD)? Nếu tôi được cấp CCCD thì thủ tục được thực hiện tại đâu?

Ngô Ngọc Bích

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Theo khoản 4 Điều 38 Luật CCCD, đến ngày 1/1/2020, các địa phương trên cả nước tiến hành cấp thẻ CCCD cho công dân thay thế cho CMND.

Do đó, từ 1/1/2020, trường hợp CMND hết hạn sử dụng, bị mất, bị hư hỏng thì sẽ được cấp đổi sang CCCD.

Điều 26 Luật CCCD quy định công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD:

Cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an;

Cơ quan quản lý CCCD của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan quản lý CCCD của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương.

Về trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 40/2019/TT-BCA ngày 1/10/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016 ngày 1/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD.

PHÒNG BẠN ĐỌC