Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Cập nhật, 19:43, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

Khi thôi việc người lao động sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, vì vậy, xin hỏi thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được quy định như thế nào?

Nguyễn Minh Chánh

(Bình Tân)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Trong đó, thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật BHXH; thời gian nghỉ hàng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các điều 111, 112, 115 và khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc; nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.

PHÒNG BẠN ĐỌC