Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, có trả nợ lương cho người lao động?

Cập nhật, 05:36, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, thì người lao động có được doanh nghiệp trả những tháng lương còn thiếu hay không?

Nguyễn Thị Kim Loan (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 54 Luật Phá sản thì trường hợp có tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

Chi phí phá sản; khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết; khoản nợ phát sinh khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Trường hợp của người lao động như đã nêu sẽ được hưởng theo thứ tự thứ hai.

PHÒNG BẠN ĐỌC