Chế độ đối với lao động nam khi vợ sinh con

Cập nhật, 05:53, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Tôi đang tham gia BHXH bắt buộc tại nơi làm việc, trong khi đó vợ tôi mang thai sắp sinh con. Xin hỏi khi vợ tôi nghỉ thai sản sinh con thì tôi có được hưởng chế độ gì không?

Trần Hoài Tâm (Tam Bình)

Trả lời: Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tùy vào các trường hợp sau: sinh thường được nghỉ 5 ngày; sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi được nghỉ 7 ngày; sinh đôi được nghỉ 10 ngày, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày; sinh đôi phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có người cha tham gia BHXH thì được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con (với điều kiện phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con).

Sau khi vợ sinh con, nếu không may con bị ốm đau thì lao động nam còn được hưởng chế độ khi con ốm đau. Cụ thể, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi và tối đa 15 ngày nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần. Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

PHÒNG BẠN ĐỌC