Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Khuyến học

Cập nhật, 11:53, Thứ Ba, 18/10/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 10 - 17/10, các cụm thi đua của Hội Khuyến học tổ chức hội nghị báo cáo hoạt động của cụm thời gian qua, phương hướng trong thời gian tới.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong cơ quan, trường học, đoàn thể và doanh nghiệp.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Khuyến học cơ sở, 6 cụm của hội tổ chức trao đổi, tọa đàm về thuận lợi, khó khăn trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng đơn vị học tập, công dân học tập; bầu cụm trưởng, cụm phó (nếu thiếu) và đề xuất giải pháp để hội hoạt động hiệu quả thời gian tới.

6 cụm khuyến học có 76 cơ sở trực thuộc. Từ năm 2003 đến nay, các cấp hội đã xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài đạt gần 320 tỷ đồng. Qua đó, đã trợ giúp khó khăn, tặng học bổng cho hàng triệu lượt học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, giáo viên dạy giỏi, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

PHƯƠNG THƯ