Thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID- 19

Cập nhật, 09:52, Thứ Năm, 22/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Sở GD- ĐT vừa có kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID- 19”, từ 1- 7/10.

Nội dung của Tuần lễ học tập suốt đời là đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan.

Tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 tại mỗi địa phương. Triển khai các hoạt động của tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, nhằm lan tỏa thông điệp vào cuộc sống.

Đây là hoạt động được duy trì hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời.

VĨNH PHÚC