Vĩnh Long phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022- 2023

Cập nhật, 14:28, Thứ Sáu, 22/04/2022 (GMT+7)

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long có Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Mỗi bộ sách giáo khoa lớp 3 có giá từ 177.000đ/bộ -183.000đ/ bộ, chưa bao gồm sách Tiếng Anh.
Mỗi bộ sách giáo khoa lớp 3 có giá từ 177.000đ/bộ -183.000đ/ bộ, chưa bao gồm sách Tiếng Anh.

Danh mục gồm 12 đầu sách. Trong đó, môn Tiếng Anh có 2 sách giáo khoa và 10 môn học, hoạt động trải nghiệm còn lại mỗi môn 1 sách giáo khoa. Trong đó, môn Tiếng Anh có 1 đầu sách được duyệt của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, các môn còn lại của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ sách giáo khoa lớp 3 này sẽ được sử dụng trong năm học 2022- 2023 tới, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo thông tin từ Nhà xuất bản, mỗi bộ sách giáo khoa lớp 3 có giá từ 177.000đ/bộ - 183.000đ/ bộ (chưa bao gồm sách Tiếng Anh).

Tin, ảnh: CAO HUYỀN