Tổ chức dạy học an toàn, chất lượng

Cập nhật, 05:55, Thứ Tư, 13/04/2022 (GMT+7)

(VLO) Đây là nội dung trong kế hoạch thích ứng với tình hình dịch COVID-19, đảm bảo tổ chức dạy học an toàn, chất lượng vừa được Bộ GD- ĐT ban hành.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Xây dựng các phương án tổ chức chăm sóc, dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19 để hoạt động giáo dục, đào tạo được thực hiện liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chủ động, linh hoạt chuyển đổi, áp dụng các hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến, trên truyền hình hoặc kết hợp các hình thức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh tại địa phương.

Bộ GD- ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về ý nghĩa, vai trò của tư vấn tâm lý học đường trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên giúp các em sẵn sàng tâm lý cho việc chuyển đổi giữa các hình thức học trực tiếp, trực tuyến; quan tâm tới từng đối tượng để phòng tránh khủng hoảng tâm lý do tác động của dịch.

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và cộng tác viên phụ trách tư vấn tâm lý trong nhà trường.

VĨNH PHÚC