Viết bài tham luận cho hội thảo khoa học về du lịch tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 06:00, Thứ Bảy, 22/07/2023 (GMT+7)

(VLO) Với chủ đề: “Phát triển sản phẩm và kết nối tour, tuyến du lịch Vĩnh Long với các tỉnh, thành phố ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh”, sẽ được Sở Văn hóa-TT-DL tổ chức trong thời gian tới.

Qua đó, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ quản lý, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động du lịch trong và ngoài tỉnh trong việc đánh giá vị trí của du lịch Vĩnh Long trong chuỗi liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong khu vực; tìm kiếm giải pháp để phát triển sản phẩm du lịch và kết nối có hiệu quả tour, tuyến, điểm đến của du lịch Vĩnh Long với các tỉnh, thành ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh.

Bài viết không quá 5 trang khổ A4, gởi về địa chỉ: Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh Vĩnh Long, trước ngày 14/8/2023. Thông tin liên lạc với ông Nguyễn Trọng Tín- Trưởng Phòng Quản lý du lịch, điện thoại: 0942407761.

NGỌC TRẢNG