Đảm bảo 50% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh

Cập nhật, 22:39, Thứ Tư, 27/09/2023 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2023, trong đó bộ đề nghị các tỉnh, thành đảm bảo nguồn lực để sàng lọc trước sinh (SLTS) và sơ sinh 9 bệnh, tật bẩm sinh...

Thực hiện Quyết định số 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030, Bộ Y tế đã có Công văn số 7375 về việc triển khai thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện Quyết định số 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030. Sau hơn 2 năm triển khai, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện các giải pháp và mục tiêu còn thấp.

Để bảo đảm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1999, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt các mục tiêu, chi tiêu đã được phê duyệt.

Đối với 3 tỉnh, thành phố chưa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1999 cần chỉ đạo sở y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Các đơn vị có liên quan chỉ đạo đôn đốc triển khai kế hoạch thực hiện chương trình đảm bảo đạt các chỉ tiêu, trước mắt đến năm 2025, cần chú trọng đạt được các chỉ tiêu tỷ lệ phụ nữ mang thai được SLTS ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 50%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 70%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có cơ sở cung cấp dịch vụ SLTS; tỷ lệ cơ sở y tế tuyến huyện trở lên đủ năng lực cung cấp dịch vụ SLTS; sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 70%;…

SÔNG TRĂNG