11 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới đều đạt tiêu chí thủy lợi

Cập nhật, 04:30, Thứ Tư, 29/03/2023 (GMT+7)

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, nhờ đầu tư khép kín thủy lợi, đảm bảo chủ động tưới, tiêu phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai từ các năm trước nên đến nay 11/11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đều đạt tiêu chí số 3 (thủy lợi và phòng chống thiên tai).

Bên cạnh, tại 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM còn có 3 xã đạt tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), 4 xã đạt tiêu chí 17 (môi trường và an toàn thực phẩm). Tuy nhiên, tại 6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao chưa có xã đạt tiêu chí số 13, 17, 18 (tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, chất lượng môi trường sống); và 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu chỉ có 1 xã đạt tiêu chí 3 (sản xuất), chưa có xã đạt tiêu chí 2 (mô hình ấp thông minh).

Ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ cho các xã đã đăng ký trong năm nay và huyện Tam Bình trong xây dựng NTM, như: in ấn sổ tay hướng dẫn thực hiện và đánh giá, thẩm định các tiêu chí trong xây dựng NTM; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ phụ trách NTM năm 2023; xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025… Phấn đấu đến hết quý II/2023 có 3/5 xã đạt chuẩn NTM và 3/4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

MỸ TRUNG