Học sinh THPT được lựa chọn 5 môn học

Cập nhật, 13:19, Thứ Tư, 04/05/2022 (GMT+7)

(VLO) Đây là điểm thay đổi lớn đồng thời cũng được đánh giá là một trong những nội dung quan trọng thể hiện tinh thần tiến bộ của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, học sinh được tự chọn môn học và phân hóa hướng nghiệp sớm đối với bậc học THPT. Có nghĩa là, ngoài 7 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn 5 môn học trong 10 môn học được thiết kế theo 3 nhóm, tương ứng với 3 định hướng nghề nghiệp.

Nội dung giáo dục THPT gồm các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn. Trong đó, 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. 5 môn học lựa chọn từ 3 nhóm môn học, mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học, bao gồm: Nhóm môn Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Nhóm môn Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học); Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật (gồm các môn Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Chương trình bắt đầu triển khai từ năm học 2022- 2023 đối với lớp 10, áp dụng cuốn chiếu cho những năm học tiếp theo với lớp 11 và lớp 12.

VĨNH PHÚC