Xây dựng 17 ấp nông thôn mới kiểu mẫu và 1 vườn mẫu

Cập nhật, 10:11, Thứ Bảy, 29/01/2022 (GMT+7)

Năm 2022, các địa phương trong tỉnh phấn đấu xây dựng 17 ấp nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và 1 vườn mẫu.

Huyện Mang Thít là đơn vị đầu tiên đăng ký xây dựng vườn mẫu tại xã Tân An Hội, đồng thời xây ấp NTM kiểu mẫu tại ấp Tân Mỹ (xã Chánh An). Bình Tân xây ấp NTM kiểu mẫu tại ấp Thành Hưng (xã Thành Trung).

TX Bình Minh là đơn vị xây nhiều ấp NTM kiểu mẫu nhất với 5 ấp tại 5/5 xã NTM và NTM nâng cao, gồm ấp Đông Hưng 3 (xã Đông Thành), ấp Đông Thạnh A (xã Đông Thạnh), ấp Thuận Nghĩa (xã Thuận An), ấp Đông Hậu (xã Đông Bình) và ấp Mỹ Lợi (xã Mỹ Hòa). Tam Bình đăng ký xây 4 ấp NTM kiểu mẫu: ấp Danh Tấm (xã Hậu Lộc), Ấp 1 (xã Tân Lộc), Ấp 10 (xã Mỹ Lộc) và Ấp 7 (xã Hòa Hiệp).

Các huyện Long Hồ, Vũng Liêm và Trà Ôn, mỗi đơn vị phấn đấu xây 2 ấp NTM kiểu mẫu. Trong đó, Long Hồ xây ấp NTM kiểu mẫu tại ấp Phước Định 2 (xã Bình Hòa Phước) và ấp Phước Hanh A (xã Phước Hậu).

Vũng Liêm xây ấp NTM kiểu mẫu tại ấp Trung Điền (xã Trung Hiếu) và ấp Tân Huy (xã Hiếu Phụng). Huyện Trà Ôn xây ấp NTM kiểu mẫu tại ấp Hồi Lộc (xã Xuân Hiệp) và ấp Vĩnh Thành (xã Hựu Thành).

XUÂN TƯƠI