Các cơ sở giáo dục đào tạo nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật, 19:19, Thứ Sáu, 29/01/2021 (GMT+7)

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

(VLO) UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có Công văn số 454, ngày 29/1/2021 về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc Sở GD- ĐT, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT, ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT và Công văn 445/UBND-VX, ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, giao Giám đốc Sở GD- ĐT chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc nghỉ học đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên khi cần thiết.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN