Tuyên truyền, tập huấn công tác phòng chống ma túy trong trường học

Cập nhật, 10:58, Thứ Ba, 20/10/2020 (GMT+7)

Ngày 19/10/2020, Sở GD- ĐT Vĩnh Long phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền trong học sinh và tập huấn cho cán bộ giáo viên THCS về công tác phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2020- 2021.

Tham gia tập huấn, học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về tác hại và các tệ nạn liên quan đến ma túy. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy.

Ngoài ra, cán bộ, giáo viên còn được tập huấn các biện pháp quản lý, phòng chống ma túy trong trường học; xử lý các hành vi có liên quan đến tệ nạn ma túy trong học đường; kỹ năng, nghiệp vụ đảm bảo an toàn cho học sinh; công tác phối hợp với phụ hynh và tham mưu với chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học.

Thông qua tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về hiểm họa của ma túy đối với con người và xã hội; xây dựng trường học an toàn, trật tự, không có tội phạm ma túy.

VĨNH PHÚC