Dân góp trên 1,1 tỷ đồng, trên 300 ngày công làm thủy lợi nội đồng

Cập nhật, 13:30, Chủ Nhật, 04/10/2020 (GMT+7)

Theo tổng hợp của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, cấp chính quyền, đoàn thể trong các xã trên địa bàn tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp 1,123 tỷ đồng, 322 nhân lực và 304 ngày công thực hiện duy tu, sửa chữa bằng cơ giới và thủ công 213 công trình thủy lợi nội đồng đã phân cấp cho cấp xã quản lý, sử dụng với chiều dài 86.153m, khối lượng đất đào đắp 190.212m3. 

Trong đó cao nhất là huyện Vũng Liêm huy động 1,093 tỷ đồng, 322 nhân lực, ngày công: 304 ngày công thực hiện có 158 công trình (dài 51.672m).

Ngoài ra, nhân dân còn hiến hàng trăm héc ta đất để tạo mặt bằng cho ngành nông nghiệp- PTNT thực hiện những công trình thủy lợi do tỉnh, huyện đầu tư.

TRUNG CHÁNH