Thu thập thông tin đóng góp nhân lực, vật lực Xuân Mậu Thân năm 1968

Cập nhật, 07:22, Thứ Tư, 20/09/2017 (GMT+7)

Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh vừa tổ chức đoàn khảo sát công tác thu thập thông tin về sự đóng góp nhân lực, vật lực của nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại tất cả các xã- phường trên địa bàn.

Đoàn tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác thu thập thông tin về sự đóng góp nhân lực, vật lực của nhân dân ở địa phương;

số lượng, đối tượng phát phiếu thu thập thông tin; những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin; nhân sự phục vụ cho công tác thu thập thông tin…

Tại buổi làm việc, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện thu thập thông tin của các xã- phường; đồng thời lưu ý các địa phương trong quá trình thu thập thông tin về sự đóng góp sức người, sức của trong nhân dân phải chính xác.

Đặc biệt, không để sót những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu và công lao đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân, nhằm tôn vinh sự cống hiến, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Việc thu thập thông tin về sự đóng góp nhân lực, vật lực của nhân dân các huyện- thị- thành trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 có ý nghĩa hết sức quan trọng để tỉnh Vĩnh Long xây dựng nguồn tư liệu lịch sử phục vụ tổ chức kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968;

khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh, sự sáng tạo về nghệ thuật quân sự, vai trò to lớn của lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trong chiến thắng này.

Đồng thời, giáo dục lòng tự hào lịch sử tỉnh nhà, tình yêu quê hương đất nước cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

HOÀNG MINH