Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2017 đạt trên 61%

Cập nhật, 12:51, Thứ Tư, 24/05/2017 (GMT+7)

Năm 2016, quỹ Đền ơn đáp nghĩa ở Trà Ôn vận động được trên 694 triệu đồng và đã hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở, với 480 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch.

Trong năm 2017 này, Ban quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Trà Ôn có kế hoạch tiếp tục kêu gọi và phát động toàn thể các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, các tổ chức cá nhân trong, ngoài huyện thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với người có công với nước, tích cực đóng góp ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt chỉ tiêu tỉnh giao là 700 triệu đồng.

Đến thời điểm này, Ban quản lý đã vận động đóng góp được trên 430 triệu đồng, đạt 61,4%. Trong đó, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng được 8/10 căn nhà tình nghĩa, đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch; vận động thu qua quỹ đạt trên 60 triệu đồng.

Phấn đấu đến hết ngày 20/7/2017 sẽ vận động thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch năm và bàn giao mới 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017).

TRÚC MAI