Vĩnh Long xây dựng và sửa chữa trên 14.400 căn nhà cho gia đình chính sách

Cập nhật, 12:06, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)

 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần cùng ngân sách xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa trong tỉnh.
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần cùng ngân sách xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa trong tỉnh.

Đây là số căn nhà tình nghĩa được Vĩnh Long xây dựng và sửa chữa từ năm 1975 đến nay, với tổng kinh phí gần 225 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh xây dựng trên 9.400 căn, sửa chữa trên 4.900 căn. Vĩnh Long đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Hầu hết các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, có nhu cầu xây mới, sửa chữa đều được giải quyết kịp thời.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN