Chất lượng khám chữa bệnh tại BVĐK được nâng lên khi đạt hạng I

Cập nhật, 20:47, Thứ Năm, 08/06/2023 (GMT+7)

Chiều 7/6, đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đến khảo sát tại BVĐK tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về đào tạo, thu hút, bố trí nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện.