Hội diễn văn nghệ quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh

Cập nhật, 16:28, Chủ Nhật, 19/03/2023 (GMT+7)

Sở Văn hóa-TT-DL dự kiến tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng các xã NTM, phường văn minh lần thứ 3 vào tháng 5/2023.

Mỗi đơn vị huyện thành lập 2 đội văn nghệ quần chúng, xây dựng các tiết mục tập trung vào chủ đề xây dựng NTM, đô thị văn minh; giới thiệu nét sinh hoạt văn nghệ dân gian độc đáo gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của nhân dân trong lao động sản xuất; những thành tựu trong xây dựng NTM; biểu dương gương “người tốt việc tốt”; phản ánh sinh động những chuyển biển tích cực của đời sống văn hóa cơ sở trong quá trình xây dựng NTM…

Hội diễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tạo nếp sinh hoạt văn hóa lành mạnh của các CLB, đội nhóm văn nghệ quần chúng, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đồng thời, tăng cường sự quan tâm của các cấp, các ngành góp phần xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương ngày càng phát triển…

PHƯƠNG THƯ