Tiểu phẩm

Bắt chước thói xấu(!)

Cập nhật, 06:10, Thứ Bảy, 04/01/2020 (GMT+7)

Vợ anh Đậu nói với thằng cháu nội:

- Mè à, mày đi qua nhà của ông Ba Cò mượn chiếc xuồng, để bà nội bơi vô rừng kiếm một mớ củi khô về nấu cơm ăn.

Thấy thằng Mè đứng lựng sựng hoài, vợ anh Đậu hỏi:

- Mày chịu đi hay không mà đứng đó hoài vậy?

Thằng Mè không nói gì, chỉ cười cười rồi đưa bàn tay ra. Vợ anh Đậu hỏi:

- Mày làm cái gì vậy?

Thằng Mè nói:

- Bà nội lót tay cho con đi!

- Lót tay là cái gì? - vợ anh Đậu hỏi.

- Là… là bà nội phải đưa tiền bồi dưỡng cho con thì con mới đi mượn xuồng cho bà nội- thằng Mè nói.

Vợ anh Đậu nổi sùng, mắng:

- Cả nhà phải tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, cơm gạo để nuôi mày, nay có việc nhờ cậy mày thì mày đòi lót tay. Mày học ở đâu cái thói xấu đó hả? Mày phải bỏ cái thói xấu đó ngay, tái phạm thì tao đét vô đít mày chục roi đấy nhé!

Thằng Mè khóc rấm rứt, nói:

- Con nghe trên đài truyền hình nói: Có một số ông quan chức thoái hóa biến chất dân muốn nhờ giải quyết việc gì cũng phải lót tay cho mấy ổng thì mấy ổng mới làm. Mấy ổng đòi và được lót tay hoài mà có ai trị mấy ổng đâu? Còn con bắt chước mấy ổng, mới đòi lót tay thì bà nội hăm đánh con rồi. Thiệt không công bằng chút nào hết, hu… hu…

- ?!

TRUNG NGÔN