Hội thảo khoa học Di tích Khám lớn Vĩnh Long

Cập nhật, 05:14, Thứ Năm, 22/09/2016 (GMT+7)

Hội thảo được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức, nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, để tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích một cách khoa học, hiệu quả và thiết thực nhất.

Khi tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, để khuất phục những người yêu nước, thực dân Pháp đã lập ra nhiều nhà tù, trong đó có Khám lớn Vĩnh Long để bắt bớ, tra tấn, đánh đập, giam cầm những người yêu nước chống Pháp ở Vĩnh Long và một số tỉnh
Nam Bộ.

Hiện Di tích Khám lớn Vĩnh Long nằm trong khuôn viên Bảo tàng Vĩnh Long, có diện tích 1.224,4m2 gồm: 2 phòng thánh đường, 5 phòng giam tập thể, 14 phòng biệt giam (trong đó có 6 phòng biệt giam nữ), 3 hồ nước, 1 lô cốt.

Theo các nhân chứng và các cựu tù chính trị, trước đây Khám lớn Vĩnh Long được thực dân Pháp xây dựng rất kiên cố có diện tích gấp 3 lần hiện nay.

11 tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo đều nêu lên giá trị to lớn của di tích Khám lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Mặc dù bị bắt bớ, tù đày, nhưng các chiến sĩ cách mạng vẫn giữ vững khí tiết, thể hiện ý chí kiên cường, thà hy sinh chứ không chịu khuất phục, đầu hàng, quyết đấu tranh đến hơi thở cuối cùng góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc.

Đồng thời, kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các ngành chuyên môn quan tâm, có kế hoạch sưu tầm hiện vật, tư liệu lịch sử để trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị Di tích Khám lớn Vĩnh Long có hiệu quả, nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho khách tham quan và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

MINH TRIẾT