Nhầm giới tính

Cập nhật, 05:37, Thứ Bảy, 01/10/2022 (GMT+7)

Hai người nói chuyện với nhau. Một người bảo:

- Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá, tóc tai dài thõng xõa xượi, quần cắt ống tua rua, phì phèo thuốc lá trên môi...

Người kia hưởng ứng:

- Vâng!

- Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá. Đàn ông mà chẳng có phong thái gì cả.

- Ồ. Nó là con gái tôi đấy. 

- Bà là mẹ nó ư?

- Không, tôi là bố nó.

Gia Long (st)