Cải thiện PCI- đồng hành doanh nghiệp phát triển

Cập nhật, 03:53, Thứ Năm, 29/02/2024 (GMT+7)

Vĩnh Long xác định cải thiện môi trường kinh doanh năm 2024 là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương nỗ lực thực chất, quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn góp phần giải quyết kịp thời các khó khăn và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo…

Vĩnh Long là một trong những địa phương có bề dày thành tích Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) của cả nước. Qua 18 năm công bố PCI, Vĩnh Long có đến 12 năm trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; trong đó có tới 3 năm xếp hạng 3/63 tỉnh, thành phố.

Theo bảng tổng hợp các chỉ tiêu cấu thành chỉ số PCI 2022 được xây dựng từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian so với quy định khi giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng đánh giá tích cực về sự am hiểu chuyên môn, thái độ làm việc nhiệt tình, thân thiện của cán bộ…

Năm 2023, Sở KH-ĐT đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc đánh giá, ban hành các cơ chế chính sách, kế hoạch, chương trình hành động về phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời xác định, năm 2024 là năm nâng tầm, bứt phá để đạt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của HĐND tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, theo kế hoạch hành động UBND tỉnh đặt mục tiêu năm nay cải thiện thứ hạng PCI thuộc nhóm tốt của cả nước.

Phấn đấu năm có 510 doanh nghiệp thành lập mới, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần kiến tạo, phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi không quá 1 ngày (rút ngắn 2 ngày so quy định); cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt từ 80% hồ sơ trở lên. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tiết giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số thành phần PCI liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý, nhất là cải thiện những mặt thực hiện chưa tốt và chậm so với các tỉnh, thành trong cả nước.

Hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững.

N. HOÀNG