Thúc đẩy sáng tạo, sáng kiến trong công tác chuyên môn

Cập nhật, 11:06, Thứ Ba, 02/04/2024 (GMT+7)
Năm 2024, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội ký kết giao ước thi đua tiếp tục phát động các đợt thi đua thông qua các phong trào thi đua của đơn vị.
 
Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Đồng thời, kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trên các hoạt động của phong trào thi đua; thúc đẩy khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ kịp thời các sáng kiến trong công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Trong năm 2023, phong trào sáng tạo trong công tác luôn được lãnh đạo các đơn vị trong khối quan tâm chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện, chủ động nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh được công nhận 13 sáng kiến cấp cơ sở của 18 tác giả; Hội LHPN tỉnh được công nhận 11 sáng kiến của 9 cán bộ, công chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện đạt và vượt một chỉ tiêu trong năm 2023; Tỉnh Đoàn có 12 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 2 sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh…
HẢI YẾN