Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành từ ngày 1/7/2024

Cập nhật, 06:24, Thứ Sáu, 29/03/2024 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có văn bản gửi bộ, ngành và UBND tỉnh, thành về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Theo đó, Thủ tướng giao các bộ, ngành sớm trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024. Đây là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép luật này có hiệu lực từ 1/7/2024, thay vì 1/1/2025 như được thông qua tại kỳ họp hồi đầu năm nay.

Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT cùng các bộ, ngành sớm trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai và thông tư. Trước 31/3, Bộ TN-MT cùng các đơn vị liên quan trình Chính phủ dự thảo tờ trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Theo đó, trước ngày 31/3, Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trình Chính phủ dự thảo tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Như đã thông tin, Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm có 16 chương, 260 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trong đó, Điều 190 (hoạt động lấn biển) và Điều 248 (đất lâm nghiệp) có hiệu lực sớm hơn (kể từ ngày 1/1/2024).

Theo nhiều chuyên gia, Luật Đất đai năm 2024 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Nổi bật là các nội dung như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…

Ngoài ra, Luật Đất đai 2024 đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất.

PV (tổng hợp)