Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Vĩnh Long và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Cập nhật, 15:30, Thứ Sáu, 29/03/2024 (GMT+7)
Xem video

 

(VLO) Ngày 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Long và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (giai đoạn 2024 - 2026).

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Long và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (giai đoạn 2024 - 2026).
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Long và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (giai đoạn 2024 - 2026).

Chương trình phối hợp công tác (giai đoạn 2024 - 2026), tập trung vào 3 nội dung chủ yếu, gồm: công tác tuyên truyền, tổ chức hội thảo, toạ đàm khoa học, trưng bày giới thiệu sách; tiếp tục thực hiện hiệu quả “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” và các hoạt động biên soạn, phát hành sách về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội, về vùng đất và con người Vĩnh Long.

Đồng thời, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ luôn sát cánh với Tỉnh uỷ Vĩnh Long thực hiện số hoá các xuất bản ấn  phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về lịch sử địa phương; hỗ trợ cán bộ và Nhân dân trong tỉnh khai thác tốt nguồn dữ liệu điện tử của NXB phục vụ công tác Đảng, công tác chính trị ở địa phương thông qua một số tủ sách điện tử đặc thù như Tủ sách Chi bộ, Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Thời gian qua, Tỉnh ủy Vĩnh Long và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật luôn giữ mối liên kết chặt chẽ trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thúc đẩy sự lan tỏa, phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Việc in ấn phát hành các loại tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: HẢI YẾN