Xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản đạt hiệu quả

Cập nhật, 17:58, Chủ Nhật, 15/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Năm 2022, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, đạt kết quả thiết thực.

Nổi bật, MTTQ các cấp đã phối hợp xây dựng mới và nhân rộng các mô hình tự quản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Nhiều mô hình tiêu biểu như: vận động thu gom rác tại hộ gia đình, biến rác thải nhựa thành tiền, trồng cam sành xuống ruộng, đèn đường nông thôn năng lượng mặt trời, mô hình trồng hoa lan, camera an ninh, cổng an ninh trật tự…

Đồng thời, mở 5 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường gắn với hướng dẫn về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM tại các xã đăng ký xây dựng NTM năm 2022.

Bên cạnh đó, 752 khu dân cư trên toàn tỉnh đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần động viên nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương.

Theo đó, đã khen thưởng cho 431 tập thể và hơn 4.200 hộ gia đình; trao tặng 299 phần quà cho hộ gia đình có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trị giá gần 150 triệu đồng.

TUYẾT NGA