Tạm ngưng hoạt động bến khách ngang sông Tân Quới Trung- thị trấn Cái Nhum

Cập nhật, 21:47, Thứ Sáu, 05/11/2021 (GMT+7)

Ngày 5/11/2021, UBND huyện Vũng Liêm có thông báo về việc tạm ngưng hoạt động bến khách ngang sông Tân Quới Trung- thị trấn Cái Nhum từ 0giờ ngày 6/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Bến khách ngang sông Tân Quới Trung- thị trấn Cái Nhum nối đôi bờ 2 huyện Vũng Liêm và Mang Thít.

Việc tạm ngưng bến khách này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo thông báo về cấp độ dịch, hiện Tân Quới Trung ở cấp độ 2 và thị trấn Cái Nhum ở cấp độ 4- nguy cơ rất cao (vùng đỏ) khi những ngày qua xuất hiện nhiều ca nhiễm. 

H.M