Công an Vĩnh Long phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật, 19:08, Thứ Hai, 06/09/2021 (GMT+7)

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phát động để kêu gọi người dân “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID- 19”, Công an tỉnh Vĩnh Long phát động phong trào thi đua: “Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long- Lá chắn phòng chống dịch COVID- 19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội”.

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp những giải pháp phù hợp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm; tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề bức xúc mới nổi lên; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; tăng cường các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong lực lượng Công an tỉnh, đảm bảo thiết thực và có hiệu quả. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

NGUYỄN THUẬN