Quý II/2021: Đẩy mạnh công tác thu nợ, kéo giảm nợ đọng

Cập nhật, 14:35, Thứ Ba, 04/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Trên cơ sở đánh giá tình hình tác động đến kết quả thu ngân sách quý I/2021, ngành thuế tỉnh dự kiến số thu nộp ngân sách quý II/2021 là 1.340 tỷ đồng, nâng lũy kế 6 tháng đầu năm thu được 3.255 tỷ đồng, đạt 60% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

 Ngày 13/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế tỉnh tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế giai đoạn 2016- 2020, triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2021. Hội nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế giai đoạn này.
Ngày 13/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế tỉnh tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế giai đoạn 2016- 2020, triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2021. Hội nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế giai đoạn này.

Trong quý II/2021, ngành thuế đề ra nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế; tiếp tục phối hợp truyền thông kịp thời các chính sách pháp luật về thuế đến người nộp thuế được nhanh nhất, ứng dụng khai thác triệt để kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế (eTax) trong toàn ngành để hỗ trợ người nộp thuế 24/7; tích cực giải đáp, hỗ trợ quyết toán thông qua điện thoại, thư điện tử và hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa...

Ngành thuế tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử.

Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục...

Kịp thời tham mưu, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế và tăng cường công tác thanh- kiểm tra thuế đối với các trường hợp có mức độ rủi ro cao về thuế... để khai thác tăng thu, chống thất thu về thuế.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương người nộp thuế tốt.

Ngành thuế cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực thi công vụ đến từng công chức... sớm phát hiện những hạn chế, thiếu sót, chấn chỉnh kịp thời.

Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- nhấn mạnh: Một trong những giải pháp quan trọng được đặt ta trong thời gian tới là ngành thuế cần đẩy mạnh công tác thu nợ, kéo giảm nợ đọng.

Qua đó, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nợ, đôn đốc, nhắc nhở người nợ thuế; công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện truyền thông đại chúng; kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ lớn, nợ của người nộp thuế có khả năng nộp nhưng cố tình tránh né, nợ quá hạn sau kết quả thanh tra- kiểm tra thuế, nợ thuế được gia hạn theo quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Bài, ảnh: AN - THẢO