Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Cập nhật, 14:57, Thứ Tư, 28/04/2021 (GMT+7)

 

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Long.
Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Long.

(VLO) Ngày 28/4/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP).

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN và CCTP. Đồng thời, hội nghị thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính; phát động thi đua chuyên đề ngành nội chính Đảng, giai đoạn 2021- 2025.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương- Phan Đình Trạc đề nghị cần tập trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất về công tác nội chính, PCTN và CCTP; hoàn thiện thể chế pháp luật về nội chính, PCTN và CCTP theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế- xã hội và PCTN để “không thể tham nhũng”; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống lãng phí; tham mưu xây dựng và ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCCN và CCTP; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính…

Tin, ảnh: TUYẾT NGA