Lấy ý kiến quy hoạch chi tiết khu đô thị Trung tâm Hành chính TP Vĩnh Long

578 hộ dân Phường 9, phường Trường An bị ảnh hưởng

Cập nhật, 14:11, Thứ Tư, 16/12/2020 (GMT+7)
Hồ sơ quy hoạch được trưng bày tại trụ sở UBND Phường 9 và phường Trường An.
Hồ sơ quy hoạch được trưng bày tại trụ sở UBND Phường 9 và phường Trường An.

Theo đồ án, diện tích khu đô thị Trung tâm Hành chính là 180ha với 578 hộ dân thuộc Phường 9 và phường Trường An bị ảnh hưởng trực tiếp. Ngày 15/12/2020, Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP Vĩnh Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị này.

Theo chấp thuận chủ trương lập quy hoạch của UBND tỉnh tại Công văn số 280 ngày 23/1/2019, Sở Xây dựng được giao làm cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch nêu trên. Sau đó, Sở Xây dựng đã thành lập Ban Quản lý dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Trung tâm Hành chính.

Chủ đầu tư đã cùng với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lên ý tưởng và lập đồ án quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 523 ngày 5/3/2019; Ý tưởng quy hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thông qua tại Thông báo kết luận số 88 ngày 20/9/2019; Đồ án quy hoạch cũng đã được thông qua Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng tỉnh tại cuộc họp lần 1 ngày 7/9/2020 và lần 2 ngày 20/10/2020. Đến nay, thì đồ án đã được chỉnh sửa phù hợp theo ý kiến góp ý tại 2 cuộc họp thẩm định.

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, chủ đầu tư đã thực hiện lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch chi tiết này bằng hình thức đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Vĩnh Long, UBND TP Vĩnh Long và Sở Xây dựng Vĩnh Long và hồ sơ quy hoạch được trưng bày tại trụ sở UBND Phường 9 và phường Trường An từ ngày 13/11- 13/12/2020.

Theo đó, việc tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư là theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị. Sau đó, chủ đầu tư sẽ tổng hợp việc lấy ý kiến để hoàn thiện đồ án quy hoạch, trình UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, phê duyệt.

Tại buổi lấy ý kiến, người dân có ý kiến về vấn đề bồi hoàn, tái định cư... Tuy nhiên, theo ông Đỗ Công Danh- Phó Phòng Quy hoạch kiến trúc (Sở Xây dựng), việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Trung tâm Hành chính nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh quy hoạch chung TP Vĩnh Long đến năm 2035 và Quy hoạch phân khu Phường 9, phường Trường An đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư thực hiện dự án, khai thác hiệu quả sử dụng đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt. “Vấn đề bồi hoàn, tái định cư còn ở phần sau- sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt…”- ông Phạm Công Danh nói.

Ông Nguyễn Văn Tiến- Phó Giám đốc Sở Xây dựng- cho biết, dự án khu đô thị Trung tâm Hành chính là một trong số các dự án mà TP Vĩnh Long được quan tâm, tập trung đầu tư để nâng cao diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người- góp phần hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU