Quốc phòng toàn dân - bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật, 05:15, Thứ Sáu, 24/01/2020 (GMT+7)

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là nội dung quan trọng hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng, được cụ thể hóa trong chiến lược quốc phòng Việt Nam.

Trên cơ sở đó, các địa phương đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động sát với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, các ngành liên quan, tăng cường sức mạnh các tiềm lực, tạo tiền đề tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Hàng năm, tỷ lệ giao quân của tỉnh Vĩnh Long luôn đạt chất lượng và chỉ tiêu được giao. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón động viên, tặng quà thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.
Hàng năm, tỷ lệ giao quân của tỉnh Vĩnh Long luôn đạt chất lượng và chỉ tiêu được giao. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón động viên, tặng quà thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Quán triệt phương châm và quan điểm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, tỉnh đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kết quả hàng năm có trên 80% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo vệ dân phố, tổ nhân dân tự quản, dân phòng, các tổ, đội bảo vệ,… ở cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.
Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác quân sự- quốc phòng địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh và thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quốc phòng- an ninh cho các đối tượng.

Tính riêng giai đoạn 2009- 2019, tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho hơn 48.000 đảng viên và hàng trăm ngàn cán bộ, học sinh, công nhân các khu công nghiệp, chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo.

Theo Đại tá Trần Hoàng Quân- Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kết quả nổi bật là công tác huấn luyện kết hợp dã ngoại giúp dân, làm công tác dân vận, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như: lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, tết quân dân,…

Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Lực lượng công an, quân sự thường xuyên phối hợp tuần tra, diễn tập, bảo đảm an ninh trật tự.
Lực lượng công an, quân sự thường xuyên phối hợp tuần tra, diễn tập, bảo đảm an ninh trật tự.

Thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho thấy, hàng năm huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt trên 95% và dự bị động viên đạt trên 98%.

Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao, nhất là về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Nghị quyết 522 về việc thực hiện Kết luận số 41 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện tổng hợp các lực lượng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Lực lượng vũ trang TP Vĩnh Long tổ chức nâng cao hiệu quả 3 khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển biến vững chắc về kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị.

Thượng tá Nguyễn Văn Tám- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố- cho biết: Hàng năm, kết quả huấn luyện lực lượng thường trực trên 98,8%, dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt 100%.

Ngoài ra, thành phố đã tổ chức 32 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và chiến đấu phòng thủ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng ngày càng cao.

Kinh tế phát triển, quốc phòng vững mạnh

 Môi trường đầu tư thông thoáng thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng.
Môi trường đầu tư thông thoáng thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng.

Vĩnh Long là tỉnh trung tâm vùng ĐBSCL, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, môi trường kinh doanh ổn định, thông thoáng. Trên cơ sở đó, tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội gắn với quốc phòng- an ninh.

Các dự án kinh tế kết hợp quốc phòng đảm bảo tính “lưỡng dụng”, tức là phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội thời bình và đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng thời chiến.

Theo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có hơn 250 doanh nghiệp thuộc diện sẵn sàng phục vụ cho động viên khi có nhu cầu.

Song song đó, tỉnh luôn quan tâm đầu tư khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Đồng thời, thường xuyên thanh- kiểm tra việc khai thác tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên nước, bảo đảm dự trữ tài nguyên phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế gắn với quốc phòng- an ninh.

Tết Quân dân được tổ chức hàng năm, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Tết Quân dân được tổ chức hàng năm, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Đánh giá của UBND tỉnh cũng cho thấy, việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp và có bước phát triển vững chắc, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Cấp ủy, chính quyền xem nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quân sự- an ninh là yếu tố then chốt, đòn bẩy để kinh tế phát triển; trong đó xây dựng xã- phường- thị trấn vững mạnh toàn diện là yếu tố cơ bản, xây dựng “thế trận lòng dân” là tiền đề vững chắc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận định việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu, đề nghị các cấp, các ngành tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Trong đó, phải phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục xây dựng các dự án kinh tế kết hợp quốc phòng- an ninh, các công trình, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.

Đồng thời, xây dựng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ chủ nghĩa xã hội, nhân dân.

Giai đoạn 2009- 2019, tỉnh Vĩnh Long tổ chức 310 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, trong đó có 2 cuộc cấp tỉnh, 22 cuộc cấp huyện. Diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý và điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. 

Từ đó, rèn luyện được bản lĩnh, khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và làm cơ sở để hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, cũng như tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho công tác xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH