Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Minh

Xây dựng đạt nông thôn mới, vẫn không ngừng nâng chất các tiêu chí

Cập nhật, 07:28, Thứ Ba, 20/02/2018 (GMT+7)

 

Nhận thức được trách nhiệm to lớn khi nhận nhiệm vụ đưa TX Bình Minh hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp huyện, Thị ủy Bình Minh đã quán triệt sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đến các cơ quan đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, quyết tâm đưa 5/5 xã về đích trong năm 2017.

Nhìn lại quá trình và thành quả đạt được, chính là sự hài lòng của người dân trước sự thay đổi rõ rệt về mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội, mà điểm nhấn là thu nhập của người dân đạt 43,34 triệu đồng/người. Đặc biệt, các xã Mỹ Hòa và Thuận An đạt bình quân thu nhập rất cao.

Một thay đổi lớn nữa là cảnh quan, vệ sinh môi trường được giữ gìn xanh- sạch- đẹp; nhưng điều quan trọng chính là làm thay đổi trong cách suy nghĩ, tạo được ý thức tốt trong một bộ phận người dân nông thôn về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, điều này vẫn phải tiếp tục duy trì, mở rộng ra khắp địa bàn bằng các chiến dịch, các phong trào thường xuyên, kèm theo đó là các biện pháp khen thưởng và chế tài cụ thể.

Xây dựng nông thôn mới ở TX Bình Minh dù đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sẽ không dừng lại ở đây mà còn phải tiếp tục nâng chất, làm sao cho diện mạo nông thôn luôn thay đổi tốt lên qua từng năm, từng giai đoạn một cách rõ rệt.

Đặc biệt, quan tâm việc làm và nhà ở cho bà con đồng bào Khmer, cụ thể dù Chương trình 134 chưa tiếp tục triển khai, thì TX Bình Minh vẫn chủ động bằng nhiều cách, nhiều nguồn hỗ trợ việc xây nhà cho bà con; giải quyết dứt điểm tình trạng nhà tạm bợ ở nông thôn.