Tặng bằng khen 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác binh vận

Cập nhật, 05:26, Thứ Hai, 29/01/2018 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định tặng và truy tặng bằng khen cho 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác binh vận thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Theo đó, tặng bằng khen 10 cá nhân: ở Tam Bình có ông Nguyễn Văn Hồng (xã Hòa Lộc); ông Phạm Văn Hai (xã Long Phú); ông Nguyễn Văn Trung (xã Hòa Thạnh); bà Lê Thị Nghĩa (xã Hòa Hiệp); ông Nguyễn Văn Mây (xã Bình Ninh); ông Trần Văn Cộng (xã Mỹ Lộc); ông Trần Văn Mãi (xã Mỹ Lộc). Ở Mang Thít có ông Nguyễn Văn Tuấn (xã Mỹ An). Ở Vũng Liêm có ông Phạm Văn Lình, ông Lâm Văn Mé (xã Trung Nghĩa).

Truy tặng bằng khen 3 cá nhân: ở Trà Ôn có liệt sĩ Nguyễn Văn Châu (xã Xuân Hiệp); ông Trần Văn Đặng (xã Hòa Bình) và ở Tam Bình có ông Đỗ Ngọc Giàu (5 Khá, xã Phú Lộc).

MINH DUY